.
چهارشنبه 26 دي 1397.
تلفکس : 36056770 - 021 | 36058599 – 021 | ایمیل: info@lineharekat.com- line.harekat@yahoo.com
ea.jpg

انواع نقاط مبنا و مرجع در برنامه نویسی

در برنامه‌ نویسی‌ CNC هدف اصلی تعیین‌ ومشخص کردن مسیر حرکت‌ ابزار توسط تعریف‌ و نشان نقاط تشکیل‌ دهنده‌، مسیر و همچنین نحوه‌ حرکت‌ ابزار بین‌ نقاط ذکر شده می‌باشد. فروش قطعات cnc بدین‌ ترتیب‌ و با توجه‌ به مطالب‌ بیان‌ شده‌ مراحل‌ زیر را به‌ ترتیب‌ انجام‌ می‌دهیم.

- تعیین‌ و مشخص کردن مبدأ مختصات‌ ، فروش قطعات cnc برای‌ سیستم‌ فوق‌ که‌ اکثرا آن را روی‌ نقطه‌ صفر قطعه‌ به کار می‌گیرند.

- فراهم اوردن ‌ دستگاه‌ مختصات‌ برای‌ تعیین‌ و مشخص کردن مختصات‌ نقاط تشکیل‌ دهنده‌ مسیر حرکت‌ به‌ دلیل سهولت‌ کار برنامه‌ریزی‌ در ماشینهای‌ CNC نقاط مرجع‌ و صفر زیر موجود و قابل‌ تعریف‌ می‌باشند.

نقطه صفر ماشین                                       

قابل ذکر است که یک‌ دستگاه‌ مختصات‌ ثابت‌ و مشخص‌ شده روی‌ ماشینهای‌ CNC وجود دارد که مشخصا ‌ برنامه‌ نویسی باید از آن‌ اطلاعات ‌ کافی ‌داشته‌ باشد و مبدأ مختصات‌ این‌ دستگاه‌ را نقطه‌ صفر ماشین‌ ، فروش قطعات cnc می‌نامند وهمینطور با حرف‌ M نشان داده می شود و نقطه‌ای‌ است‌ غیرقابل‌ تغییرکه این قسمت به‌ نقطه‌ صفر ثابت‌ نیز معروف‌ می باشد و این‌ نقطه‌ توسط شرکت‌ سازنده‌ دستگاه‌ بر روی‌ دستگاه ‌تعریف‌ می‌شود، محل‌ استقرار و تعریف‌ این‌ نقطه‌ درماشینهای مختلف تفاوت دارد ، فروش قطعات cnc  به طور مثال در ماشینهای‌ تراش‌ در محدوده‌ گلویی‌ سه‌ نظام‌ و در راستای‌ محور Zها وقرار گرفتن آنها در ماشینهای‌ فرز ، فروش قطعات cnc  معمولا در گوشه‌ سمت‌ چپ‌ و در پایین‌ میزفرز تعریف‌ می‌شود.

 نقطه صفر قطعه کار                                  

برنامه‌ نویس‌ با توجه‌ به‌ نحوه‌ استقرار قطعه‌ کار روی‌ ماشین‌، فروش قطعات cnc  یک‌ دستگاه‌ مختصات‌ برای‌ قطعه‌ کار خود تعریف ‌می‌کند که‌ لزوما محورهای‌ این‌ دستگاه‌ از لحاظ نام‌ و جهت‌ محورها مطابق‌ با سیستم‌ مختصات‌ ماشین‌ باشد.به دلیل اینکه برنامه‌ نویس‌ بتواند مسیر حرکت‌ ابزار را برای‌ واحد کنترل‌ ماشین‌ ،فروش قطعات cnc تعریف‌ نماید. زمانی برنامه نویس مجبور به‌ انجام ‌محاسبات‌ اضافی‌ برای‌ تعیین‌ مختصات‌ نقاط خواهد بود. که‌ نقطه‌ صفر دستگاه‌ مختصات‌ قطعه‌ کار را بر نقطه‌ صفر ماشین‌ ،فروش قطعات cnc منطبق‌ نماید. که‌ این کار ممکن‌ است‌ منجر به‌ خطا گردد لذا این‌ امکان‌ برای ‌برنامه‌ نویسی‌ وجود خواهد داشت که‌ نقطه‌ دیگری‌ غیر از نقطه‌ صفر ماشینی‌ را به‌ عنوان‌ مبدأ مختصات‌ کار در نظر بگیرد و به همین دلیل این‌نقطه‌ را نقطه‌ صفر قطعه‌ کارمی نامند و اختصاراً با حرف‌ W نشان‌ می‌دهند و به‌ نقطه‌ صفر متغیر نیز خوانده می شود و باتوجه‌ به‌ نحوه‌ اندازه‌ گذاری‌ نقشه‌ تعیین‌ می‌شود

نقطه مرجع ابزارگیر

همانطور که می دانید مسیر حرکت‌ نوک‌ ابزار در طول‌ برنامه‌ باید مشخص‌ باشد و در اکثر موارد ابزارها دارای‌ طولهای‌ متعددی‌ هستند به همبن خاطر به‌ منظور تعیین‌ دقیق‌ مشخصات‌ لبه‌ برنده‌ ابزار، باید نقطه‌ مشخص‌ از ابزارگیر برای‌ ماشین‌ مشخص شده باشد که این‌ نقطه‌ را نقطه‌ مرجع‌ ابزارگیرمی نامند که‌ در Tool Offset  به‌ لبه‌ برنده‌ ابزار انتقال می یابد .

نقطه مرجع                                                         

نقطه مرجع که این‌ نقطه‌ در واقع‌ مبدأ دستگاه‌ مختصاتی‌ است‌ که‌ برای ‌ شناسایی‌ و تشخیص‌ موقعیت‌ محورها و به‌ بیان دیگر برای‌ کالیبره‌ کردن‌ سیستم‌ انداره‌ گیری‌ محورها و ابن نقطه بر روی‌ اکثر فروش قطعات cnc قرار می گیرد وبا هربار روشن و خاموش شدن ماشین ، فروش قطعات cnc باید توسط اپراتور به‌ این‌ نقطه‌ بر سیم‌ تا با این حرکت سیستم‌ اندازه گیری‌ قادر به‌ درک‌ و شناسایی‌ موقعیت‌ اندازه‌گیری‌ خود باشد و همینطوردست‌ یابی‌ به‌ این‌ نقطه‌ که‌ ریفرنس‌گیری‌ نام‌ دارد به‌ این‌ صورت‌ است‌ که‌ ابتدا کلید Ref را روی‌ پانل‌ کنترل‌ ماشینی‌ فعال‌ کرده‌ و سلکتور پیشروی‌ (Feedrate) ماشینی‌ را کمی‌ باز می‌کنیم‌ حالا ابتدا کلید X را فشار داده‌، محور در جهت‌ مثبت‌ حرکت‌ نموده و سپس‌ به‌ نقطه‌ ریفرنس‌ بر می‌گردد و متوقف‌ می‌شود و سپس‌ کلید Z+ را فعال‌ کرده‌ که‌ محور Z ماشینی‌ بعد از یک‌ حرکت‌ رفت‌ و برگشت‌ در نقطه‌ ریفرنس‌  متوقف‌ می‌شود در این‌ حالت‌ ماشینی‌ CNC آماده‌ به‌ کارکردن می‌باشد لازم‌ به‌ ذکر است‌ که‌ در برخی‌ از فروش قطعات cnc از جمله‌ Boxford  کلید ریفرنس‌ وجود ندارد و نیاز به‌ ریفرنس‌گیری‌ نمی‌باشد چون‌ سیستم‌ اندازه‌گیری‌ آن‌ مطلق‌ و مستقیم ‌می‌باشد ولی‌ در اکثر ماشین‌های‌ CNC از جمله‌ فانوک‌ و زیمنس‌ وجود دارد و یکی‌ از نقاط مهم‌ می‌باشد این‌ نقطه‌ با حرف‌ R نشان‌ داده‌ می‌شود.

 جابه جایی نقاط صفر

همانطور که می دانید سیستم‌ کنترل‌ ماشین‌ ، فروش قطعات cnc  فقط نقطه‌ صفر ماشین‌ را می‌شناسد، به همبن خاطر بعد از برنامه‌ نویسی‌ لازم‌ است‌ که‌ نقطه‌ صفر قطعه‌ کار به‌ نقطه‌ صفر ماشین‌ ، فروش قطعات cnc معرفی‌ شود و یا به‌ بیان‌ دیگر نقطه‌ صفر ماشین‌ ، فروش قطعات cnc در فاصله‌ بین‌ این‌ دو نقطه‌ تعریف‌ می‌شود و این‌ کار که‌ جابه‌ جایی‌ نقطه‌ صفر (zero offset)  نامیده‌ می‌شود.

نقطه تعویض ابزار (N)

دربعضی‌ از ماشینهای‌ تراش‌ این‌ نقطه‌ توسط کدی‌ تعریف‌ شده‌ است‌ که‌ در هنگام‌ تعویض‌ کردن ابزار از عدم‌ برخورد ابزار با قطعه‌ کار اطمینان‌ حاصل‌ نمودو این‌ نقطه‌ درموقعیتی‌ قابل‌ دسترسی‌ در فضای‌ ماشین‌ ، فروش قطعات cnc توسط برنامه‌ نویسی‌ تعریف‌ می‌شود

تگ های مطلب

فروش قطعات cnc


تعداد بازدید امروز113
تعداد بازدید دیروز119
تعداد بازدید این ماه1704
تعداد بازدید کل98952

ما 13 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تلفکس:                  

33975008 - 021

 33975009 - 021

 36056770 - 021

 36058599 - 021

 

ایمیل :

line.harekat@yahoo.com

 line.harekat@gmail.com